Desyde Retail

Winkelautomatisering met oog voor detail en handel.

Vicomputer aan de slag met OctoPOS en StorePro

Vicomputer met winkels in Ede en Wageningen werkt vanaf begin oktober met OctoPOS en StorePro. Vicomputer is de specialist op het gebied van computers met een eigen technische dienst die een nieuwe computer op maat voor u bouwt. Nu de winkels met een centraal systeem werken is er meer inzicht in voorraad, omzet en openstaande klantorders en kan er nog betere service worden verleend.

Geplaatst op: 10 oktober 2018 onder: Geen categorie

De Dierenvriend van start met StorePro en OctoPOS

De Dierenvriend heeft naast twee winkels in Rotterdam en Barendrecht een goed lopende webshop www.dedierenvriend.nl . Om grip te houden op de voorraad en inzicht te hebben in de omzet en marge van alle kanalen gebruikt De Dierenvriend OctoPOS en StorePro van Desyde Retail.

Geplaatst op: 6 september 2018 onder: Geen categorie

StorePro en OctoPOS klaar voor AFAS Profit 7

AFAS stapt in 2018 over op een nieuw AFAS Online platform en een nieuwe manier van inloggen met als doel dat AFAS Online nog sneller, veiliger en stabieler wordt. Onderdeel hiervan is de invoer van twee-factorauthenticatie en het vereisen van TLS 1.2 op de nieuwe endpoints. OctoPOS en StorePro zijn getest tegen de nieuwe versie van AFAS Profit en prima in orde bevonden!

Geplaatst op: 6 september 2018 onder: Geen categorie

Desyde Retail en de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt regels aan organisaties, die met persoonsgegevens werken, met als doel de privacy gevoelige gegevens te beschermen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, die informatie bevatten over een persoon zowel direct als indirect als het gegeven te herleiden is tot een persoon. Bij het verwerken van persoonsgegevens gaat het om alle handelingen die met de gegevens kunnen worden uitgevoerd, zoals verzamelen, bewaren, bijwerken, opvragen, gebruiken, verstrekken of vernietigen.

In de AVG staan regels voor de ‘verantwoordelijke’ en de ‘verwerker’. De verantwoordelijke is degene die het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt. De verwerker is een externe partij die ‘beschikkingsmacht’ heeft over de persoonsgegevens. De verwerker kan invloed uitoefenen op de handelingen, die met de gegevens worden uitgevoerd, waarbij het niet van belang is of dit daadwerkelijk gebeurt.

Desyde Retail ontwikkelt applicaties, die door vele klanten wordt gebruikt. In onze applicaties worden persoonsgegevens vastgelegd van medewerkers en van klanten.

De klant van Desyde Retail en gebruiker van de applicatie is volgens de AVG de ‘verantwoordelijke’. De verantwoordelijke bepaalt welke gegevens worden vastgelegd en hoe lang de gegevens worden bewaard. Desyde Retail is volgens de AVG de ‘verwerker’. Desyde Retail heeft de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de gegevens.

De invoering van de nieuwe privacy regels betekent voor Desyde Retail een toetsing van de huidige werkwijze aan de nieuwe wetgevingen en daar waar nodig een aanscherping van de procedures en een verbetering van de beveiliging. De maatregelen zullen altijd in overeenstemming zijn met het doel van de nieuwe wet; het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de klanten en de medewerkers.

In het kader van de AVG heeft Desyde Retail de Algemene Voorwaarden aangepast. Die nieuwe Algemene Voorwaarden kunt u hier bekijken.

Ook hebben we een verwerkerovereenkomst opgesteld, waarin de afspraken tussen de verwerker – Desyde Retail B.V. – en de verantwoordelijke – de gebruiker van de applicatie  – kunnen worden vastgelegd.

Bent u gebruiker van een van onze applicaties en wilt u meer weten over hoe wij omgaan met de AVG? Neem dan contact met ons op via 035 60 30 104 of info@desyderetail.nl .

Geplaatst op: 5 juli 2018 onder: Geen categorie

OctoPOS en StorePro gekoppeld aan CCV Shop

De software van Desyde Retail heeft koppelingen met diverse webwinkels. En nu ook met CCV Shop. Met CCV Shop heb je een webshop inclusief hosting, continue innovaties en support, voor een vast maandbedrag. Hetzelfde geldt voor OctoPOS en StorePro. Vandaar dat deze oplossingen zo mooi bij elkaar passen. Meer weten? Neem contact met ons op!

Geplaatst op: 9 mei 2018 onder: Geen categorie

Laatste Nieuws

Categorieen

“In 2 dagen hadden we de automatisering voor onze pop-up store in Rotterdam operationeel. Inclusief kassa in de cloud en koppeling aan ons ERP systeem”

 

www.desyderetail.nl